We leven in een steeds kleiner wordende wereld. Toch houden we aan onze eigenheid. Met elkaar communiceren betekent niet alleen elkaar begrijpen, maar ook respect hebben voor elkaars levenswijze en gewoonten, meer nog, onze communicatie aanpassen aan de levenswijze en gewoonten van ons doelpubliek. Een Vlaming is geen Nederlander, een Waal geen Fransman. Al verschilt de taal soms weinig, de stijl, woordenschat, nuances, gewoonten, onderwijssysteem, overheidsinstellingen, gebruikte afkortingen en terminologie … des te meer. Lokalisatie betekent dat we onze communicatie niet alleen doen in de taal van ons doelpubliek, maar dat we communiceren binnen het referentiekader van de lezer.

Niet elke taal heeft evenveel tekens nodig. Engels bijvoorbeeld is een taal die bijzonder weinig tekens gebruikt. Daarom worden veel schermteksten in software dikwijls afgekort met onbegrijpelijke afkortingen of gewoon afgebroken als de beschikbare ruimte is opgebruikt. Testen van taalversies van softwareschermen, database-inhouden of online help en zoeken naar begrijpbare alternatieven binnen het beschikbare aantal lettertekens zorgt voor een betere communicatie en een beter begrip van de uit te voeren handeling.

Vraag vrijblijvend een offerte