Technologie

Home » Technologie
Neem nu contact met ons op

Group 125

Vertalingen van begin tot eind door personen

Geen uitbesteding

Altijd geschreven door de moedertaalsprekers

Group 273

Keuze van de vertaler

De keuze van de juiste vertaler is bijzonder belangrijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Elke vertaler is een professional met een taaldiploma, die uitsluitend vertaalt naar zijn moedertaal (een  ‘native speaker’) en ook woont in de regio waarvoor de vertaling is bedoeld.

Naast een team eigen vertalers voor vertalingen vanuit het Frans, Engels en Duits naar het Nederlands, kan DE-office een beroep doen op een uitgebreide groep gespecialiseerde freelance-medewerkers die vooraf grondig worden getest en jaarlijks opnieuw worden geëvalueerd.

Voor onze vaste klanten reserveren we steeds dezelfde vertalers. Zo leren ze uw bedrijf en uw producten beter kennen. Dit komt de kwaliteit van de vertalingen alleen maar ten goede.

Vertaalhulpmiddelen

DE-office kiest bewust voor ‘menselijke vertalingen’. Bij ons vindt u dus geen vertaalmachines. Elke zin en elk woord wordt zorgvuldig bestudeerd en er wordt steeds gezocht naar de beste vertaling.

Maar we maken natuurlijk wel optimaal gebruik van alle beschikbare vertaalhulpmiddelen vertaalgeheugens (STUDIO, MEMSOURCE, MEMOQ, ACROSS, TRANSIT om er maar enkele te noemen), terminologiebanken (MULTITERM), glossaries, gespecialiseerde woordenboeken,. Sommige databases en terminologielijsten worden  ons door de klant ter beschikking gesteld of we bouwen ze zelf op voor onze vaste klanten.

Elke nieuwe opdracht wordt eerst in ons vertaalgeheugen geanalyseerd en elke bruikbare vertaling wordt aan de vertaler aangeboden en kan opnieuw worden gebruikt. Dit scheelt ons en u tijd en geld.

Hebt u zelf reeds documenten vertaald of elders laten vertalen? Als u ze ons in een elektronisch bewerkbaar formaat kunt bezorgen, dan zorgen wij ervoor dat ze ook in onze vertaalgeheugens worden opgenomen.

Onafhankelijke revisie

De ruwe vertaling wordt altijd nagelezen door een tweede vertaler. Deze revisor leest de volledige vertaling door en vergelijkt deze met de oorspronkelijke brontekst om er zeker van te zijn dat er tijdens de vertaling geen fouten werden gemaakt.

Net zoals de eerste vertaler is deze revisor een professional met een vertaaldiploma die leeft, woont en werkt in het taalgebied van de doeltaal. DE-office kiest bewust voor een tweede persoon om te voorkomen dat tijdens de revisie fouten niet worden opgemerkt, een veel voorkomend probleem wanneer de vertaler eigen werk naleest.

Kwaliteitscontrole voor levering

Ten slotte wordt nagegaan of alle kop- en voetteksten werden vertaald, en of de bijschriften, teksten bij foto’s, in tabellen, en in afbeeldingen niet werden vergeten. We bouwen ook de inhoudsopgave en de index weer op en controleren of alle links in de documenten nog werken.

Indien gewenst maken we de tekst ook ‘pagina-gelijk’ zodat op bijvoorbeeld pagina 145 van het document eenzelfde inhoud staat in de verschillende talen (wat bijzonder nuttig is voor lastenboeken of meertalige technische instructies).