Keuze van de vertaler
De keuze van de juiste vertaler is bijzonder belangrijk voor de kwaliteit van het eindresultaat. Elke vertaler is een professional met een taaldiploma, die uitsluitend vertaalt naar zijn moedertaal (een  ‘native speaker’) en ook woont in de regio waarvoor de vertaling is bedoeld.

Naast een team eigen vertalers voor vertalingen vanuit het Frans, Engels en Duits naar het Nederlands, kan DE-office een beroep doen op een uitgebreide groep gespecialiseerde freelance-medewerkers die vooraf grondig worden getest en jaarlijks opnieuw worden geëvalueerd.

Voor onze vaste klanten reserveren we steeds dezelfde vertalers. Zo leren ze uw bedrijf en uw producten beter kennen. Dit komt de kwaliteit van de vertalingen alleen maar ten goede.

Vertaalhulpmiddelen
DE-office kiest bewust voor ‘menselijke vertalingen’. Bij ons vindt u dus geen vertaalmachines. Elke zin en elk woord wordt zorgvuldig bestudeerd en er wordt steeds gezocht naar de beste vertaling.

Maar we maken natuurlijk wel optimaal gebruik van alle beschikbare vertaalhulpmiddelen zoals vertaaldatabases, terminologiebanken, glossaries, gespecialiseerde woordenboeken, vertaalgeheugens. Sommige databases en terminologielijsten worden  ons door de klant ter beschikking gesteld of we bouwen ze zelf op voor onze vaste klanten.

Elke nieuwe opdracht wordt eerst in ons vertaalgeheugen geanalyseerd en elke bruikbare vertaling wordt aan de vertaler aangeboden en kan opnieuw worden gebruikt. Dit scheelt ons en u tijd en geld.

Hebt u zelf reeds documenten vertaald of elders laten vertalen? Als u ze ons in een elektronisch bewerkbaar formaat kunt bezorgen, dan zorgen wij ervoor dat ze ook in onze vertaalgeheugens worden opgenomen.

Ruwe vertaling
De vertaler gaat aan de slag. Indien de deadline het toelaat, wordt de opdracht volledig uitgevoerd door dezelfde vertaler. In geval van dringende vertalingen en/of zeer grote volumes worden mogelijk meerdere vertalers ingezet om de levertermijn te kunnen halen. We brengen de klant hiervan altijd op de hoogte.

Onafhankelijke revisie
De ruwe vertaling wordt altijd nagelezen door een tweede vertaler. Deze revisor leest de volledige vertaling door en vergelijkt deze met de oorspronkelijke brontekst om er zeker van te zijn dat er tijdens de vertaling geen fouten werden gemaakt.

Net zoals de eerste vertaler is deze revisor een professional met een vertaaldiploma die leeft, woont en werkt in het taalgebied van de doeltaal. DE-office kiest bewust voor een tweede persoon om te voorkomen dat tijdens de revisie fouten niet worden opgemerkt, een veel voorkomend probleem wanneer de vertaler eigen werk naleest.

Eindredactie
Te dikwijls blijft de lezer na het lezen van een vertaald document met een ontevreden gevoel zitten omdat de tekst niet echt vlot leest. Daarom wordt de vertaling bij DE-office een laatste keer nagelezen in de doeltaal. Het is nu vooral de bedoeling om te komen tot een vlotte tekst, die leest alsof hij in de doeltaal werd geschreven.

Kwaliteitscontrole voor levering
Ten slotte wordt nagegaan of alle kop- en voetteksten werden vertaald, en of de bijschriften, teksten bij foto’s, in tabellen, en in afbeeldingen niet werden vergeten. We bouwen ook de inhoudsopgave en de index weer op en controleren of alle links in de documenten nog werken.

Indien gewenst maken we de tekst ook ‘pagina-gelijk’ zodat op bijvoorbeeld pagina 145 van het document eenzelfde inhoud staat in de verschillende talen (wat bijzonder nuttig is voor lastenboeken of meertalige technische instructies).