Steeds meer bedrijven stellen anderstaligen te werk. Met hen communiceren in het Nederlands en toch de boodschap duidelijk overbrengen is niet altijd eenvoudig.

Voor uw buitenlandse medewerkers biedt DE-office taalopleidingen Nederlands aan op maat van uw bedrijf, waarbij op de eerste plaats aandacht wordt besteed aan wat uw medewerkers moeten kennen om hun werk optimaal te kunnen doen (uw werkinstructies, uw veiligheidsinstructies, algemene basiskennis van het Nederlands …): van eenvoudige gesprekken over aanleren van technische termen tot een volledig taalbad.

Vraag vrijblijvend een offerte.